Praktisk info

Nedenfor har du mulighed for at se vedtægter gældende for Frederikssund Gymnastikforening. 

Formandsberetning og referat fra generalforsamlingen mart 2018 er også tilgængelige.

Generalforsamling 2019 afholdes onsdag den 20. marts kl. 19:30 i Frederikssundhallens mødelokale med følgende dagsorden:

 

a) Valg af dirigent, stemmetællere og referent
b) Fremlæggelse af beretning
c) Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for næste regnskabsår
d) Behandling af indkomne forslag
e) Valg til bestyrelse jf. § 4
f) Valg af to suppleanter for 1 år
g) Valg af fanebærer og valg af suppleant for fanebærer
h) Bestyrelsen bemyndiges til at udpege godkendt revisor
i) Eventuelt

På valg til bestyrelse er formand, sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer. Undtaget et bestyrelsesmedlem ønsker alle genvalg.

KALENDER

For at se hele kalenderen

KLIK HER »

AFLYSNINGER

For at se alle aflysninger/ændringer

KLIK HER »

OPDATERING AF MEDLEMSOPLYSNING

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, ris eller ros, så klik herunder for at kontakte bestyrelsen:

INSTRUKTØR LOG IND

Er du holdinstrutør kan du logge ind her for at få praktiske oplysninger
Fredrikssund Gymnastikforening | Borgervænget 8, 3600 Frederikssund | cvr.nr. 14621210 | frederikssundgymnastikforening@gmail.com | Tlf.: 23 31 51 01 tirsdag/torsdag ml. 17-18